Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog within nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa

Nagpamigay tayo ng mahigit isandaang libong binhi ng niyog within nagpatanim sa halos sampunlibong ektarya ng lupa sa buong bansa Pinapalawak natin ang kanilang kaalaman sa makabagong mga teknolohiya within pamait ng bio-fertilizers, na gawa sa Pilipinas at subok din in the maaasahan. Sa balanced manure approach, gaganda ang ani ng mga magsasaka. Hindi na …